20/01/2022

#coronavirus 61. Grondwettelijk Hof verwerpt het schorsingsberoep tegen de coronapas

Het Grondwettelijk Hof verwerpt in het arrest nr. 10/22 van 20 januari 2022 de vorderingen tot schorsing van de wetgevende normen waarbij instemming wordt verleend met twee samenwerkingsakkoorden over het gebruik van het COVID Safe Ticket en van het Vlaamse decreet over het COVID Safe Ticket.

De federale overheid en verschillende deelstaten sloten op 14 juli 2021 een samenwerkingsakkoord over het gebruik van het COVID Safe Ticket (CST) dat door samenwerkingsakkoorden van 27 september en 28 oktober 2021 werd gewijzigd. Het bevat de regels over het gebruik van het CST om toegang te verkrijgen tot bepaalde plaatsen of evenementen in de context van de COVID-19-pandemie. Het betreft dus de coronapas die je nodig hebt om bv. op restaurant te gaan. Het Vlaamse decreet over het CST voert dat gewijzigde samenwerkingsakkoord uit.

Verschillende particulieren en een vzw vorderen de vernietiging en de schorsing van zowel de wetgevende normen waarbij instemming wordt verleend met die twee wijzigende samenwerkingsakkoorden, als van het Vlaamse decreet. Volgens het Hof tonen de verzoekende partijen niet aan dat de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen hun een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. Het door bepaalde partijen aangevoerde nadeel dat hoofdzakelijk bestaat in de onmogelijkheid om normale toegang te verkrijgen tot cafés en restaurants, heeft volgens het Hof niet een dergelijke impact dat het kan worden beschouwd als een ernstig of moeilijk te herstellen nadeel. Het Hof verwerpt dan ook de vorderingen tot schorsing.

Het moet zich in een later stadium nog uitspreken over de beroepen tot vernietiging.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Corona
Meer tags?