16/02/2015

Jan Beleyn publiceert artikel ‘aankoopplicht VCRO: ledigheid is des duivels oorkussen’ (TOO 2014, 403-405)

In dit artikel bespreekt Jan een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 7 januari 2014 waarbij werd geoordeeld dat het Vlaams Gewest een fout in de zin van artikel 1382 BW heeft gemaakt door geen uitvoeringsbesluit op te maken voor de in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziene aankoopplicht. Artikel 2.4.10, §1 VCRO geeft aan dat een eigenaar die kan aantonen dat zijn goed ingevolge een bestemmingswijziging via een RUP een ernstige waardevermindering ondergaat, de verwerving van dat goed door het Vlaamse Gewest kan eisen. Tot op vandaag is het niet tot een uitvoeringsbesluit gekomen.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Jan Beleyn Aankoopplicht
Meer tags?